HUVUDNYHET ÖREBRO
Fler reguljära flyglinjer kan lyfta Örebro
PUBLICERAD DEN 11 jun 2012


Örebros företag lägger mer än 200 MSEK per år på flygresor. Merparten från Arlanda. Till det kommer alla omkostnader för transfer, förlorad arbetstid och eventuell logi. Det finns stora vinster att hämta om dessa resor skulle gå från Örebros flygplats istället.

Handelskammaren Mälardalen har genomfört en marknadsundersökning bland Örebro läns företag för att uppskatta omfattningen av företagens reguljära utrikesflygresor. Resultatet visar att i dagsläget genomför företagen cirka 50000 flygresor per år till en kostnad av 200 MSEK. Merparten går från Arlanda, vilket innebär stora omkostnader för transfer, förlorad arbetstid samt logi ifall det behövs.

- Man förstår snabbt att det finns stora ekonomiska vinster att hämta om resorna kan omlokaliseras till Örebros flygplats istället, säger Jenny Emerén kommunikationschef på Handelskammaren Mälardalen. Dessutom vore det en fördel rent miljömässigt om man kunde minimera biltransfern.

Reguljärtrafiken har enligt statistik från Örebro Airport minskat med cirka 80 procent de senaste 10 åren. Idag finns endast en flyglinje utrikes, till Köpenhamn. Det är också den destination som företagen helst vill flyga till men man efterfrågar fler avgångar, bättre avgångstider, rimliga priser och flygoperatörer med s.k. ”interline-avtal” som underlättar vid fortsatt resa. Andra destinationer som efterfrågas är en direktlinje till Tyskland, t ex Frankfurt, och Helsingfors för de som vill resa till Asien.

- Vi ser också en efterfrågan på Oslo som slutdestination så en tanke skulle kunna vara en tvärlinje Oslo-Örebro-Helsingfors, säger Handelskammarens projektledare Gaby Back.

Undersökningen bestod av en större enkät samt intervjuer med utvalda företag, offentlig sektor och rese-bokare. 110 av 500 utvalda företag svarade på enkäten, vilket motsvarade målet på 20% svarsfrekvens.

- Den verkliga summan som länets företag lägger på flygresor är därmed sannolikt betydligt större. Vi har visserligen fått med alla de riktigt stora företagen men det finns flera av de mindre som är frekventa flygare, säger Gaby Back.

Projektgruppens rekommendation är att man bildar ett flygråd som kan ta ansvar för att utveckla regionens flygnäring och arbeta långsiktigt.

- Ett bättre utbud kommer att generera flera resenärer från regionens näringsliv, men även fler inresande till regionen. Det ger fördelar för hela länet med fler och starkare företag, bättre tillgång på kompetens och en ökad besöksnäring, Det är helt enkelt en tillväxtfråga, säger Jenny Emerén.

Den fullständiga rapporten finns här
Bakom studien står Regionförbundet i Örebro, Länstrafiken, Örebro kommun och Karlskoga kommun.

För mer information
Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen, telefon 0701-016961, e-post jenny@handelskammarenmalardalen.se
Pressbild Jenny Emerén finns här
Pressbild Gaby Back finns här

Om Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren Mälardalen är en privat näringslivsorganisation som ägs och styrs av medlemsföretagen i Västmanlands och Örebro län. Uppdraget är att främja näringslivet och företräda dess intressen gentemot offentliga myndigheter och organisationer. Handelskammaren skabidra till att regionens företag får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Viktiga fokusområden är infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella affärer. Handelskammaren Mälardalen är en av elva fristående regionala handelskamrar i Sverige. I världen finns ca 10 000 handelskamrar. Ladda ned rapporten

Utbildningar & event Örebro
tisdag
4
juli
Handelskammaren Mälardalen i Almedalen
Almedalen är Sveriges största mötesplats för dem s...
torsdag
24
augusti
Det stora operaäventyret – företagsevent 24 augusti
Ett besök på operahuset vid sjöstranden utanför Ko...
tisdag
26
september
Lärseminarium: Rekrytera med LinkedIn
Vill du lära dig mer om hur du på ett enkelt sätt ...
torsdag
5
oktober
Lärseminarium - Hur gör man affärer med offentliga sektorn?
Offentliga sektorn är en enorm beställare. Enbart ...
tisdag
24
oktober
NYSTART: Rekryteringsnätverk
Den 24 oktober 2017 gör vi en nystart för Rekryter...
onsdag
8
november
Hitta vänner i Örebro: Människor mat och musik!
Är du ny i stan? Eller har du flyttat hem igen eft...
Se fler
 
LEDIGA TJÄNSTER

 

 
Morgonvärdar Promotionmorgon


 BLI MEDLEM

HYR UT DIN BOSTAD

SE VÅRA VIMMELBILDER


 
         


HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE