Kategori
Sökord

Ledare

19 maj 2017
Företag måste locka kompetens med en attraktiv plats
Idag är arbete inte ett tillräckligt starkt motiv för att flytta. Det behövs något mer. Kulturen har kommit att spela en nyckelroll i konkurrensen mellan städer och regioner....
LEDARE

9 maj 2017
Det finns roligare sätt att arbeta med tillväxt
Det går bra för Sverige. BNP ökade med 4,7 procent 2016 eller 3,3 procent om man räknar i samma prisläge, fasta priser, jämfört med föregående år. Cirka 80 procent av BNP:s värde kommer från privata företag och resterande 20 procent från den offentliga sektorn. Tillgänglighet och ett bra företagskli...
LEDARE

24 mar 2017
Pröva nya sätt att betala banan till Oslo, säger fyra handelskammare i DI debatt
Sverige står inför stora utmaningar för att klara de järnvägsinvesteringar som måste göras. Dagens brister är uppenbara för resenärerna men konsekvenserna för företag som är beroende av fungerande transporter är på många sätt ännu allvarligare. Ska vi komma till rätta med problemen måste vi släppa i...
HUVUDNYHET VÄSTMANLANDHUVUDNYHET ÖREBROINFRASTRUKTURLEDARENYHETSBREV INFRASTRUKTUR

17 mar 2017
Sena betalningar allt vanligare
Mer än var femte företag säger att deras kunders sena betalningar riskerar verksamhetens överlevnad. Därför bör näringslivet enas om gemensamma regler för sunda betalningstider, skriver Mikael Ericson, Günther Mårder och Fredrik Sidahl på DI debatt....
LEDARE

7 mar 2017
Flyget måste minska utsläpp - ny svensk flygskatt är inte lösningen
Den 1 mars löpte remisstiden för utredningsförslaget ut och vi har, genom Sveriges handelskamrar, lämnat ett svar där vi anser att en svensk flygskatt inte bör införas. Det skulle påverka den regionala utvecklingen negativt och skada företagens konkurrenskraft, men framför allt skulle påverkan på Sv...
HUVUDNYHET VÄSTMANLANDHUVUDNYHET ÖREBROLEDARENYHETSBREV INFRASTRUKTUR

2 mar 2017
Vi gör det tillsammans
Vi har ett lika viktigt som tydligt uppdrag - helt enkelt att röja undan hinder för tillväxt och göra Västmanlands och Örebro län till en ännu bättre plats att driva företag på. Det gör vi tillsammans med er medlemmar och 2017 stärker vi vår roll ytterligare som din företrädare i regionala tillväxtf...
HUVUDNYHET VÄSTMANLANDHUVUDNYHET ÖREBROLEDARE

22 feb 2017
Oro kring förslaget om skatt på finansiell verksamhet
Handelskammaren ser med oro på de negativa effekterna i olika delar av landet som skatten kan komma att få. Inte minst utanför storstadsområdena där man kraftigt försämrar möjligheterna till lokala kontor och personlig service, vilket driver på en minskad sysselsättning som på sikt även påverkar när...
HUVUDNYHET VÄSTMANLANDHUVUDNYHET ÖREBROLEDARE

5 dec 2016
Hinder för rekrytering är hinder för tillväxt
Har ni svårt att rekrytera? Ni är inte ensamma. Kompetensförsörjningen är den mest prioriterade frågan just nu hos våra medlemsföretag, tätt följt av tillgänglighet (infrastruktur)....
LEDARE

10 nov 2016
Efter valet
USA är världens största importnation och en attraktiv marknad för svenska företag. Det är svårt att veta exakt vilka åtgärder som Donald Trump kommer att driva genom. Initialt kommer en viss osäkerhet att finnas efter presidentvalet och sannolikt kan företagens investeringar i USA minska något. Det ...
LEDARE

22 jun 2016
Bra med export
Det är bra med exporterande företag. Företag som verkar internationellt får kunskap om olika marknader och verksamheter, en värdefull omvärldsanalys. Den hårda internationella konkurrensen bidrar också till att företagen ständigt måste arbeta med förbättringar och effektiviseringar....
LEDARE

1 2 3 4 5 6 7 8

Utbildningar & event Örebro
tisdag
4
juli
Handelskammaren Mälardalen i Almedalen
Almedalen är Sveriges största mötesplats för dem s...
torsdag
24
augusti
Det stora operaäventyret – företagsevent 24 augusti
Ett besök på operahuset vid sjöstranden utanför Ko...
tisdag
26
september
Lärseminarium: Rekrytera med LinkedIn
Vill du lära dig mer om hur du på ett enkelt sätt ...
torsdag
5
oktober
Lärseminarium - Hur gör man affärer med offentliga sektorn?
Offentliga sektorn är en enorm beställare. Enbart ...
tisdag
24
oktober
NYSTART: Rekryteringsnätverk
Den 24 oktober 2017 gör vi en nystart för Rekryter...
onsdag
8
november
Hitta vänner i Örebro: Människor mat och musik!
Är du ny i stan? Eller har du flyttat hem igen eft...
Se fler
 
LEDIGA TJÄNSTER

 

 
Morgonvärdar Promotionmorgon


 BLI MEDLEM

HYR UT DIN BOSTAD

SE VÅRA VIMMELBILDER


 
         


HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE