Kompetensförsörjning
Ett av våra fokusområden är kompetensförsörjning. Vi jobbar med flera olika projekt inom området eftersom det är viktigt för våra medlemsföretag att de har tillgång till rätt kompetens.

Vi erbjuder också kompetensutveckling genom egna utbildningar, seminarier, konferenser och nätverk.

Arbetsmarknadskunskap
- Örebro

Ledarskapsdagen 
- Örebro


Arbetsmarknadskunskap (AMK) i Örebro län är en satsning som syftar till att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan i Örebro län.  
AMK ska bidra till att arbetsgivarna i länet får tillgång till rätt kompetens och att ungdomarna lättare ska få jobb.
 
Mer om ArbetsmarknadskunskapLedarskapsdagen lockar 200-300 personer varje år och har gästats av talare som Percy Barnevik och TeliaSoneras VD Johan Dennelind. 
Ledarskapsdagen vänder sig till ledare och beslutsfattare på alla nivåer. Genom att stärka det goda ledarskapet kan du bidra till ditt företags eller organisations tillväxt.
 Mer om Ledarskapsdagen

Strategigrupper 
- Örebro
 


Talangrekrytering 
- Örebro
 
 
Att arbeta som chef innebär glädje, utmaningar och inflytande. Men det innebär också att du ofta är ensam utan någon att bolla dina ledarskapsdilemman med. I Strategigrupp Chef får du möjlighet att diskutera dina utmaningar under professionell ledning, med en effektiv metodik och samtidigt få del av andra ledares erfarenheter.
Mer om Strategigrupper

Många arbetsgivare inom både det privata näringslivet och den offentliga sektorn i Örebro län har svårt att rekrytera nyckelpersoner, chefer, ledare och specialister. Med hjälp vår satsning på talangrekrytering får arbetsgivare i Örebroregionen kunskap, stöd och inspiration så att de får ett försprång i sin rekrytering och blir bättre på att attrahera nyckelpersoner och talanger.
 
Mer om Talangrekrytering


Trampolinen 
- Västmanland


YH Mälardalen
- Västmanland
Trampolinen riktar sig till elever och lärare i årskurs 7-9. Företag från det lokala näringslivet matchas med en skolklass och inleder ett samarbete i tre års tid. Under samarbetet lär elever, lärare och företag känna varandra genom studiebesök, projektarbeten och workshops. 

Mer om Trampolinen
YH Mälardalen är ett strategisk påverkansprojekt där Handelskammaren är projektägare. Samarbetspartners är regionförbund, länsstyrelse och kommuner i Mälardalen. Det är en storregional satsning med syfte att tillgodose näringslivets behov av rätt utbildad arbetskraft genom yrkeshögskoleutbildning.
Mer om YH-Mälardalen
  
Utbildningar & event Örebro
tisdag
4
juli
Handelskammaren Mälardalen i Almedalen
Almedalen är Sveriges största mötesplats för dem s...
torsdag
24
augusti
Det stora operaäventyret – företagsevent 24 augusti
Ett besök på operahuset vid sjöstranden utanför Ko...
tisdag
26
september
Lärseminarium: Rekrytera med LinkedIn
Vill du lära dig mer om hur du på ett enkelt sätt ...
torsdag
5
oktober
Lärseminarium - Hur gör man affärer med offentliga sektorn?
Offentliga sektorn är en enorm beställare. Enbart ...
tisdag
24
oktober
NYSTART: Rekryteringsnätverk
Den 24 oktober 2017 gör vi en nystart för Rekryter...
onsdag
8
november
Hitta vänner i Örebro: Människor mat och musik!
Är du ny i stan? Eller har du flyttat hem igen eft...
Se fler
 
 

 
         
HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE