Nyckelstråket

Mälardalen är en region med stark tillväxt. En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med regionens tillväxt är att säkerställa effektiva gods- och persontransporter. Vägen mellan Stockholm och Göteborg via Mälardalen är ett av landets viktigaste stråk - ett nyckelstråk - med huvudstråken E18/E20, Mälarbanan och Västra stambanan samt sjöfartslederna på Mälaren. Trots det saknas idag tillräckliga satsningar i den nationella planen för att tillgodose behovet av såväl pendling som transport.

Målet är minst 100 km/h
En projektorganisation planeras för att se till att Nyckelstråket hamnar högt upp på den politiska agendan och att näringslivet i Mälardalen får den infrastruktur som man behöver. Vårt mål är bland annat att man ska kunna köra sträckan Stockholm-Göteborg via Mälardalen med en genomsnittsfart om minst 100 km/h.

Handelskammaren växlar upp infrastrukturfrågorna
PUBLICERAD DEN 14 jun 2017
Västmanland har ett strategiskt läge med närhet till Stockholm. Här finns också goda transportförutsättningar med tillgång till samtliga fyra transportslag – järnväg, väg, flyg och sjöfart. Inte desto mindre riskerar Västmanland att på sikt hamna i skuggan av en tydlig nord-sydlig axel österut.
Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juni
PUBLICERAD DEN 13 jun 2017
Omvärldsspaningen för juni månad innehåller bland annat, Råd för utveckling av Arlanda, Oslo-Sthlm har unika förutsättningar, självstyrande sjöfart verklighet på Östersjön år 2025 samt tydligare regler för cabotage.
Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik maj
PUBLICERAD DEN 15 maj 2017
Omvärldsspaningen för maj månad innehåller bland annat, SAAB utvecklar en lösning för drönare nära flygzoner, Oslo - Köpenhamn på 2,5 timme, "Lastbilstransporter lite för billiga" och Transportstyrelsens förslag på skärpta krav på beställare av transporter.
Läs mer

Ny YH-utbildning: logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik
PUBLICERAD DEN 10 maj 2017
Den globala världshandeln ökar och därmed ökar behovet av välfungerande logistikkedjor. Detta innebär att det behövs nya medarbetare med utökad kompetens inom logistik, logistikekonomi, affärsjuridik, trepartslogistik och arbetsledning.
Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik mars
PUBLICERAD DEN 12 apr 2017
Omvärldsspaningen för mars månad innehåller bland annat, flygskatten gör Thailandssemestern dyrare, 30 miljarder till kollektivtrafik och bostäder i Stockholm, pråmtrafik möjlig längs med Göta älv och CargoSpace 24 en matchningstjänst för godstransporter.
Läs mer

Fullsatt när framtidens transporter och teknik diskuterades
PUBLICERAD DEN 27 mar 2017
Stockholm- Mälarregionen växer så det knakar, 46% av BNP och 45% av alla företag skapas här. Dessutom bort 40% av Sveriges befolkning i regionen. En god tillgänglighet är A och O för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Framtidens transportinfrastruktur och ny teknik var därför det angelägna temat på infrastruktur- och transportdagen som arrangerades i Örebro i fredags.
Läs mer

Pröva nya sätt att betala banan till Oslo, säger fyra handelskammare i DI debatt
PUBLICERAD DEN 24 mar 2017
Sverige står inför stora utmaningar för att klara de järnvägsinvesteringar som måste göras. Dagens brister är uppenbara för resenärerna men konsekvenserna för företag som är beroende av fungerande transporter är på många sätt ännu allvarligare. Ska vi komma till rätta med problemen måste vi släppa in fler aktörer.
Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik februari
PUBLICERAD DEN 23 mar 2017
Omvärldsspaningen för februari månad innehåller bland annat, rekordresultat för tågresande, Sverige bäst i Europa på biodrivmedel och Södertälje hamn visar att det går att flytta gods från väg till sjö.

Läs mer

Kom fram i tid! – kampanj om förbättrad järnväg
PUBLICERAD DEN 1 mar 2017
Företagen känner inte tillit till tåget visar en undersökning som Handelskammaren i Mälardalen och Handelskammaren i Värmland genomfört om järnvägen mellan Stockholm och Oslo. Närmare 600 företag längs sträckan fick svara på frågor om hur de använder banan idag och vad de har för behov.
Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik januari
PUBLICERAD DEN 21 feb 2017
Omvärldsspaningen för januari månad innehåller bland annat framtidens svenska flygstrategi, järnvägsvagnen Flexiwaggon och utredning om nya sjöfartsregler.
Läs mer

Utredning om förbättrad tillgänglighet Stockholm–Oslo
PUBLICERAD DEN 14 feb 2017
Mellan Stockholm och Oslo görs varje år ett stort antal resor och transporter. Trafikverket utreder nu förutsättningarna för att öka tillgängligheten i stråket via en åtgärdsvalsstudie. Handelskammaren Mälardalen har varit delaktig genom en enkätundersökning om näringslivets behov längs med sträckan.
Läs mer

Infrastrukturdag i Västerås
PUBLICERAD DEN 7 dec 2016
En dag om länets infrastruktur och möjligheterna med alla fyra transportslagen
Läs mer

Infrastruktur engagerade på Handelskammarklubben
PUBLICERAD DEN 28 okt 2016
Västmanland har en unik position med tillgång till samtliga fyra transportslag - väg, järnväg, sjöfart och flyg. Hur vi bäst nyttjar den möjligheten var en av frågorna när Handelskammarklubben hade tema infrastruktur den 20 oktober
Läs mer

Lämna synpunkter i arbetet med åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm-Oslo
PUBLICERAD DEN 19 okt 2016
Trafikverket leder en studie av resor och transporter inom stråket mellan Stockholm och Oslo. Handelskammaren Mälardalen har deltagit i två workshops som gjorts inom Trafikverkets studie där vi presenterat en egen enkätundersökning för sträckan Stockholm-Oslo. Flera parter samverkar i studien, som ska vara klar under 2017. På nedanstående länk kan du bidra genom att lämna in dina synpunkter.
Läs mer

Debatt: Tågen måste hålla tiden här och nu
PUBLICERAD DEN 19 sep 2016
Handelskamrarna i Värmland och Mälardalen har frågat företag i Värmland, Västmanland och Örebro län om deras behov och synpunkter på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. Närmare 600 företagsröster har nu pekat ut vad de tycker är viktigt längs med sträckan.
Läs mer

Gemensamma avsikter för Örebro Truckstop
PUBLICERAD DEN 28 jun 2016
Logistiknavet Truckstop har sedan färdigställandet omgärdats av ett antal problem som har hämmat både den tänkta funktionen och utvecklingen av området. Nu har Handelskammaren medverkat till att en avsiktsförklaring har tecknats mellan Örebro kommun, Truckstop och Engströms.
Läs mer

Analys av tågsträckan Stockholm - Oslo
PUBLICERAD DEN 20 jun 2016
På Handelskammaren jobbar vi varje dag med att göra Mälardalen till en ännu bättre plats för företag. I samarbete med Handelskammaren Värmland genomför vi nu en stor analys över näringslivets behov vad gäller tåg mellan Stockholm och Oslo
Läs mer

Lena Erixon blir ny generaldirektör för Trafikverket
PUBLICERAD DEN 8 jun 2015
Regeringen har utsett Lena Erixon till Trafikverkets nya generaldirektör. Lena Erixon tillträder sin nya tjänst den första september i år. I dag är Lena Erixon generaldirektör vid Försvarets materielverk. Hon har sedan tidigare lång erfarenhet som myndighetschef och arbetat på hög nivå inom både Vägverket och Trafikverket.
- Trafikverket och Sverige är att gratulera, säger Thord Andersson projektledare inom infrastruktur på Handelskammaren Mälardalen
Läs mer

SSABs Bondemark stannar i Transportrådet
PUBLICERAD DEN 25 maj 2015
Per Bondemark, SSAB, omvaldes till ordförande för Näringslivets Transportråd vid årsstämman 21 maj i anslutning till Logistik&Transport på Svenska Mässan i Göteborg
Läs mer

Gemensam syn på infrastrukturen banar väg för investeringar
PUBLICERAD DEN 23 mar 2015
Årets infrastruktur- och transportdag på Conventum lockade politiker, tjänstemän från den offentliga sektorn och företrädare från länets näringsliv. Syftet var att utbyta kunskap och ge en samlad bild över utmaningarna och möjligheterna.
Läs mer

Debatt: Hela vägen målet för Rv 51
PUBLICERAD DEN 2 mar 2015
Under flera år har riksväg 51 mellan Örebro och Norrköping haft stora brister som väntar på åtgärder. Det är nu av högsta vikt att planerade insatser inte senareläggs, men också att resterande delar för att höja vägstandarden snarast kommer in i länsplanerna.
Med punktinsatser kommer man inte i mål - hela vägen gäller!
Läs mer

Ny rapport om smartare infrastruktur
PUBLICERAD DEN 11 feb 2015
Befintlig infrastruktur kan användas på ett smartare sätt för att säkerställa bra tillgång på hållbara transportmöjligheter i Nyckelstråket mellan Stockholm/Mälardalen och Göteborgsregionen. Det visar rapporten ”Rätt trafik på rätt spår” som presenterades på ett frukostmöte den 4 februari.
Läs mer

Fyra miljarder säkrade för utbyggnad av E20
PUBLICERAD DEN 6 feb 2015
Fredagen den 30 januari undertecknades ett avtal som säkrar fyra miljarder kronor till en utbyggnad av E20. En gemensam kraftsamling innebär att fler delar än vad som tidigare föreslagits blir motorväg eller fyrfältsväg och mötesseparerad.
Läs mer

Utökad tågtrafik Örebro - Arboga - Eskilstuna - Stockholm
PUBLICERAD DEN 17 nov 2014
VL och Länstrafiken har genom MÄLAB köpt till nya tågavgångar utan byten Örebro – Eskilstuna inför nästa tidtabell. SJ har fått uppdraget att köra trafiken.

Nu kan du som resenär mellan Örebro och Eskilstuna njuta ännu mer av morgonen innan det är dags att kliva ombord på tåget. Du kan dessutom komma hem tidigare på eftermiddagen. Allt detta tack vare kortare restider, samt färre och kortare byten i Arboga morgon och eftermiddag. Välkommen ombord!
Läs mer

Dubbelspåret i Jakobshyttan är färdigbyggt
PUBLICERAD DEN 22 okt 2014
Dubbelspåret i Jakobshyttan söder om Hallsberg är den första delen av utbyggnaden av Godsstråket mellan Hallsberg och Degerön. Den gamla järnvägen var mycket kurvig och tågen behövde sänka hastigheten.
Läs mer

Nu byggs riksväg 51 ut
PUBLICERAD DEN 13 jun 2014
60 miljoner kronor har satts av under 2016 för start av ombyggnaden av riksväg 51. Det innebär att projektet äntligen kan bli av efter många års planering och upprepade senareläggningar. För företagen längs stråket är det mycket efterlängtat.
Läs mer

Förbifart Stockholm kan börja byggas
PUBLICERAD DEN 15 maj 2014
Regeringen har i dag fattat ett historiskt beslut som innebär att Förbifart Stockholm kan börja byggas redan i sommar.
Läs mer

522 miljarder i nationell plan
PUBLICERAD DEN 23 apr 2014
Regeringen har fastställt den nationella transportplanen för 2014–2025. Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014–2025. Det är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. 241 miljarder går till drift och underhåll, varav 155 miljarder till väg och 86 miljarder till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.
Läs mer

Fem av fem med i regeringens nya miljardsatsning på E20
PUBLICERAD DEN 3 apr 2014
I somras presenterade Handelskammaren en lista på åtgärder som behöver prioriteras på E20. Fem ”hot spots” identifierades. Samtliga av dem är nu med i dagens beslut från regeringen där man satsar 2,7 miljarder kronor extra på att bygga ut E20.
Läs mer

Nyckelstråket genom Mälardalen
PUBLICERAD DEN 17 mar 2014
Länsstyrelsen ger 500 000 kronor till projekt Nyckelstråket. Arbetet handlar om att öka kapacitet, säkerhet och snabbhet på vägar och järnvägar i stråket Stockholm-Göteborg via Mälardalen. Sedan tidigare har även Västerås stad gått in med finansiering från Västmanland.
Läs mer

E20 är en dödsfälla
PUBLICERAD DEN 19 nov 2013
Under de senaste åren har det inträffat fler än 220 dödsolyckor på de svenska Europavägarna, visar en kartläggning av På Väg. Merparten av de allvarliga trafikolyckorna har inträffat på vägsträckor som saknar mötesseparering. Ett sådant exempel är E20 genom delar av Skaraborg med fler än tio dödsolyckor under den undersökta perioden.
Läs mer

Handelskammaren i enskilt möte med infrastrukturministern
PUBLICERAD DEN 18 nov 2013
Förra veckan träffade Handelskammaren Mälardalen infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att prata om regionens behov av tillfredsställande transportmöjligheter. Budskapet till ministern var tydligt - bygg mer och snabbare!
Läs mer

Infrastruktur räddar döende kommuner
PUBLICERAD DEN 28 okt 2013
Ljusnarsberg och Hällefors finns med på listan över kommuner som riskerar att dö ut - OM inte infrastrukturen förbättras. Det är tidningen Dagens Samhälle som publicerat "dödslistan"
Läs mer

Handelskammaren Mälardalens remissvar Nationell plan 2014-2025
PUBLICERAD DEN 10 okt 2013
Mälardalen är en tillväxtregion med mycket ansträngda kommunikationer. Varken persontrafik/pendling eller godstransporter fungerar idag optimalt. Det äventyrar inte bara företagens verksamheter och arbetstillfällen utan även tillväxten Transportsystemet står de närmaste decennierna dessutom inför en kraftig ökning av trafiken. Det är en stor utmaning. Handelskammaren Mälardalen vill därför framföra ett antal synpunkter.
Läs mer

Hot spots lyftes i Almedalen
PUBLICERAD DEN 19 sep 2013
Nyckelstråket deltog för andra gången i Almedalen, denna gång tillsammans med Mälardalsrådet. Tisdagen den 2 juli arrangerade man ett seminarium i Donnerska huset på tema "Tillväxt i rätt tid - så blir infrastruktur en möjlighet för ett växande näringsliv"
Läs mer

Handelskammaren storsatsar på infrastruktur
PUBLICERAD DEN 23 okt 2012
Regionen och företagen är beroende av en väl fungerande infrastruktur för att säkra såväl gods- som persontransporter. Därför storsatsar nu Handelskammaren Mälardalen på att säkerställa att rätt prioriteringar och investeringar görs i vår region. Det är viktigt att ha en helhetssyn och tänka transportslagsövergripande. Därför har vi valt att engagera oss i tre större infrastrukturprojekt: Nyckelstråket, Mälarlogistik och Reguljärflyg.
Läs mer

Lovande besked om infrastruktur och utbildning
PUBLICERAD DEN 21 sep 2012
Igår presenterade Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd regeringens budget för 2013 på Bombardier i Västerås.
Läs mer

E20 i fokus under Almedalen
PUBLICERAD DEN 2 jul 2012
Under Almedalen släppte Handelskammaren Mälardalen en ny rapport om Nyckelstråket, dvs stråket mellan Stockholm och Göteborg via Örebro. Fokus denna gång ligger på investeringar i väg i allmänhet och E20 i synnerhet.
Läs mer

Infrastrukturministern uppmanar till enighet kring infrastruktursatsningar
PUBLICERAD DEN 2 jul 2012
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltog på Handelskammarens seminarium "Centrala transportstråk nödvändiga för företagens konkurrenskraft" i Almedalen och underströk komplexiteten i att planera infrastruktursatsningar.
Läs mer

Centrala transportstråk nödvändiga för Sveriges konkurrenskraft?
PUBLICERAD DEN 21 jun 2012
Almedalen 2012. Seminarium om Nyckelstråket, vägen Stockholm-Göteborg via Mälardalen. Vår konkurrenskraft grundas på effektivitet och kunskap. Det förutsätter effektiva gods- och persontransporter på ett av landets nyckelstråk. Hur når vi dit? Och vad säger vår infrastrukturminister? Välkommen på seminarium den 2 juli kl 12:30-14:00 i Almedalsbiblioteket sal E22.
Läs mer
 

Nyckelstråket

 Rapporter

 Kontakt
BLI MEDLEM

RAPPORTER

Läs på! Handelskammaren har i samverkan med olika intressenter längs stråket tagit fram två rapporter som visar på bristerna och behoven. Den första kom 2010 och fokuserade på järnvägen. Den andra kom 2012 och fokuserar på väg.
Rapporter


 
         HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE