Så lockar vi talanger till Örebroregionen
Många arbetsgivare inom både det privata näringslivet och den offentliga sektorn i Örebroregionen har svårt att rekrytera nyckelpersoner, chefer, ledare och specialister när de behöver det. De saknas på den lokala kompetensmarknaden. Med hjälp vår satsning på talangrekrytering får alla arbetsgivare i regionen tillgång till kunskap, stöd och inspiration så att de kan få ett försprång i sin rekrytering och blir bättre på att attrahera dessa talanger.

Vi erbjuder 12 olika tjänster som gör det lättare för arbetsgivare att attrahera, rekrytera och behålla talanger. Alla arbetsgivare i Örebroregionen kan dessutom gå med i vårt Rekryteringsnätverk.

Många starka samarbetspartners
Satsningen på talangrekrytering gör vi på Handelskammaren Mälardalen tillsammans med Region Örebro län och ett antal privata och offentliga arbetsgivare i länet. De medfinansierar satsningen till och med våren 2017 och bildar en styrgrupp.

Ordförande, Jenny Emerén, vd, Handelskammaren Mälardalen
Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare, Region Örebro län 
Caroline Blom, HR Manager, Human Resources, Atlas Copco
Christer Björk, personalchef, Bergslagens Sparbank AB 
Ann-Christin Vagner, HR-generalist, Kommuninvest i Sverige AB
Anna-Lena Grönberg, HR-chef, Saab Dynamics AB 
Karin Nordmark, HR-chef, ÖrebroBostäder AB
Theresa André, personalstrateg, Örebro kommun
Lena Larsson, personaldirektör, Örebro kommun
Maria Åkesson, personaldirektör, Region Örebro län
Therese Deutsch, personalchef, Örebro universitet
Christer Wilén, vd, ÖrebrokompanietVill du veta mer?
För mer information om vår satsning på talangrekrytering,
kontakta Anette Holm.

019-689 35 13
076-677 97 99

 
START

TALANGERNA

NÄTVERKET


Rekryteringsnätverket


Ambitiös
Askersunds kommun
Atlas Copco
AxÖ Consulting AB
Bergslagens Sparbank
CAB Group AB
Cambrex
ELON/EEL
Handelskammaren Mälardalen
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kommuninvest i Sverige AB
Kumla kommun
Laxå kommun
Lindesbergs kommun
Nora kommun
Nercia
Ovako
Poolia
Region Örebro län
Saab Dynamics AB
Svenska kyrkan
TNG
ÖrebroBostäder
Örebro kommun
Örebro universitet
Örebrokompaniet


 
         HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE