Handelskammare sedan 1599

Handelskammarens historia börjar 1599 i Marseille. Då bildades en organisation som skulle skydda den franska handeln från pirater i Medelhavet. 100 år senare var Handelskammaren väletablerad i stora delar av Europa.
 
I mitten av 1800-talet påbörjade man i Sverige en diskussion som pågick i 50 år. Skulle vi göra som Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien som hade obligatoriskt medlemskap för sina företag, eller som Storbritannien och Portugal, där medlemskapet var frivilligt?
 
1902 var diskussionen över och den första svenska Handelskammaren startade i Stockholm. Förebilden var landstingens demokratiska organisation med fullmäktige som utser en styrelse, och företagens medlemskap skulle vara frivilligt. Huvuduppgiften blev att skapa bra förutsättningar för näringslivet i den egna regionen och främja handel över gränserna. Under de kommande tio åren – i takt med järnvägens utbyggnad – spreds fenomenet över landet. Företagarna i Västmanland och Örebro län var snabba att haka på trenden och redan 1907 bildades Handelskammaren Mälardalen. Idag finns elva regionala handelskamrar i Sverige. Läs mer om Sveriges Handelskamrar här.
 
1916 kom en kunglig kungörelse om att Handelskamrarna skulle auktoriseras av regeringen, som beslutade vilket geografiskt område som skulle vara respektive kammares region.
Under kalla kriget sköttes hanteringen av datorer och känslig information i NATO:s medlemsländer av myndigheter, men eftersom Sverige inte var medlem hamnade ansvaret hos Handelskammaren. Som betrodd tredje part stämplade vi och godkände alla handelsdokument som hade med datainformation att göra.
 
1990 blev kungörelsen till en lag – som reglerar Handelskammarens myndighetsutövning när det gäller handelsdokument och hur den ska vara organiserad. Bandet mellan Handelskammaren och svenska staten blev tydligare och Handelskammaren är en organisation med regeringens tydliga uppdrag att företräda det lokala näringslivet. Så sent som på 1970-talet sköttes många av kamrarna av exempelvis en advokat som fått regeringens och Länsstyrelsens uppdrag att driva lokala näringslivsfrågor. Idag är alla svenska handelskamrar självständiga föreningar som driver sin verksamhet genom aktiebolag med vd.

I USA grundades 1915 Junior Chamber International (JCI). Idag finns juniorhandelskammare även i Sverige. Det nätverket har ingen formell anknytning till Handelskammaren. Läs mer om JCI här
Utbildningar & event Örebro
tisdag
4
juli
Handelskammaren Mälardalen i Almedalen
Almedalen är Sveriges största mötesplats för dem s...
torsdag
24
augusti
Det stora operaäventyret – företagsevent 24 augusti
Ett besök på operahuset vid sjöstranden utanför Ko...
tisdag
26
september
Lärseminarium: Rekrytera med LinkedIn
Vill du lära dig mer om hur du på ett enkelt sätt ...
torsdag
5
oktober
Lärseminarium - Hur gör man affärer med offentliga sektorn?
Offentliga sektorn är en enorm beställare. Enbart ...
tisdag
24
oktober
NYSTART: Rekryteringsnätverk
Den 24 oktober 2017 gör vi en nystart för Rekryter...
onsdag
8
november
Hitta vänner i Örebro: Människor mat och musik!
Är du ny i stan? Eller har du flyttat hem igen eft...
Se fler
 
 
BLI MEDLEM


 
         
HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE