Exportstöd till småföretag
Länsstyrelsen Västmanland i partnerskap med Handelskammaren Mälardalen, Almi/EEN, Business Sweden och Automation Region gör en satsning på ekonomiskt stöd (internationaliseringscheckar) till småföretag för att få fler exporterande företag i Västmanland.

Vem kan söka?
 • Företag som vill nå nya internationella marknader.
 • Företag med 2-49 anställda.
 • Företag med 3 000 000 kronor i nettoomsättning.
 • Företag som har en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen.
För vad kan du söka?
 • Extern kompetens, till exempel konsulttjänster.
 • Projektanställning, för det specifika projektet, inte ordinarie arbete.
 • Resor, får utgöra max 20 % av totalbudgeten.
Hur mycket kan jag få i stöd?
 • 50 000 – 250 000 kronor.
 • 50 % av finansieringen är stöd i form av internationaliseringscheckar, resterande 50 % är företagets egna kontantinsats.
Begränsningar
Totalt är internationaliseringsstödet 1 550 000 kronor

Viktiga tider
 • Projektlängden är 1 år
 • Två rekvisitionstillfällen, det första efter tre månader och slutrekvisitionen
Ansökan
 • Senaste ansökningsdag var den 15 april. Nu behandlar Internationaliseringsrådet de ansökningar som kommit in.
  Har du frågor, tveka inte att höra av dig till Anna Holmström på Handelskammaren Mälardalen
  0766-77 410 2


Ytterligare möjlighet - Internationalisering Fokus Grön Tillväxt

Vem kan söka?
 • Små miljöteknikföretag som vill nå nya internationella marknader
 • Ingen specifik insats eller bransch - företag inom miljömarknaden
 • I övrigt samma villkor som för internationaliseringscheckarna

Intresseanmälan
Ladda hem Intresseanmälan här

Fyll i och skicka sedan din intresseanmälan till Anna Holmström på Handelskammaren Mälardalen
anna@handelskammarenmalardalen.se

eller Carina Lahall på Almi/EEN
carina.lahall@enterpriseeurope.almi.se

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till Anna Holmström på Handelskammaren Mälardalen
0766-77 410 2
anna@handelskammarenmalardalen.se

 

 
         HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE