Infrastruktur & Logistikarenan (ILA)


Handelskammaren har tillsammans med offentliga och privata aktörer startat en arena för att samla logistikberoende företag inom alla transportslag och samarbeta för bättre funktionalitet. Arbetet bygger vidare på projekten Mälarsjöfarts och Nyckelstråkets erfarenheter. Västmanland är engagerade i det storregionala samarbetet inom Mälardalsrådet och satsningen "En bättre sits".

Genom arenan kommer transportberoende företag att få möjlighet att identifiera och peka ut konkreta objekt inom infrastrukturen som behöver åtgärdas. Arenan kan också fungera som en referensgrupp där det offentliga och näringslivet kan stämma av olika strategiskt viktiga infrastrukturfrågor. 
Målet är att utveckla en bestående arena mellan näringslivet och det offentliga kring logistik- och transportinfrastrukturfrågor för att genom samverkan säkerställa rätt prioriteringar och investeringar.

Tillsammans ska vi lyfta fram de för Västmanlands län viktigaste funktionerna inom transportinfrastrukturen. Vi ska visa på hur ett annat sätt att nyttjande av infrastruktur. Ambitionen är ökad intermodalitet mellan transportslag samt hållbara, trygga och goda kommunikationer för både människor och gods där godstrafiken ska kunna flöda utan att påverka eller påverkas av persontrafiken. 

Samarbete mellan aktörerna ska ge en tydligare röst från länet och säkerställa rätt prioriteringar och investeringar. Vi kommer förstås arbeta med förbättringar av infrastrukturen även utanför länsgränsen, men som påverkar näringslivet i Västmanland.

Aktiviteter som sker inom ILA projektet
Tillsammans med flera företag har vi diskuterat fram en agenda. I arenan ska vi tänka helhet och alla transportslag så att intermodaliteten stärks. I Västmanland finns två hamnar, Västerås och Köping, där stora investeringar planeras. Projektet ska utveckla dessa tillgångar för regionen och näringslivets bästa. Utöver detta ska vi arbeta för god tillgänglighet inom flyget.
  • "Arenan" träffas 4 gånger per år
  • Vi kommer skriva debattartiklar och driva påverkansarbetet 
  • Vid behov ta fram rapporter.
  • Delta och hålla i kunskapshöjande möten och konferenser
För att lyckas behöver vi hjälpas åt. Vill ni vara med i nätverket
Kontakta då Thor-Björn Käck: thor-bjorn@handelskammarenmalardalen.se

Tillsammans gör vi skillnad!

Thord Andersson - Projektledare & 
Thor-Björn Käck - Marknadskoordinator, 
Handelskammaren Mälardalen

För medlemmar i ILA nätverk har vi nätverksmöten enligt följande:
Onsdag 22 februari kl. 9.00 – 12.00 
Tisdag 16 maj kl. 15.00 – 17.00
Onsdag 13 september kl. 15.00 – 17.00 
Tisdag 21 november kl. 12.00 - 15.00
Utbildningar & event Örebro
tisdag
4
juli
Handelskammaren Mälardalen i Almedalen
Almedalen är Sveriges största mötesplats för dem s...
torsdag
24
augusti
Det stora operaäventyret – företagsevent 24 augusti
Ett besök på operahuset vid sjöstranden utanför Ko...
tisdag
26
september
Lärseminarium: Rekrytera med LinkedIn
Vill du lära dig mer om hur du på ett enkelt sätt ...
torsdag
5
oktober
Lärseminarium - Hur gör man affärer med offentliga sektorn?
Offentliga sektorn är en enorm beställare. Enbart ...
tisdag
24
oktober
NYSTART: Rekryteringsnätverk
Den 24 oktober 2017 gör vi en nystart för Rekryter...
onsdag
8
november
Hitta vänner i Örebro: Människor mat och musik!
Är du ny i stan? Eller har du flyttat hem igen eft...
Se fler
 
 
 ILA-protokoll att ladda ner

2016-04-19 - Nätverksgruppsmöte

2016-09-14 - Minnesanteckningar
2016-11-21 - Minnesanteckningar
2017-02-22 - Minnesanteckningar 
         
HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE