Handelsdokument
Vill du veta mer om Handelskammarens intygsexpedition eller få hjälp med dokument?
Kontakta Anneke Olsson, telefon 019-689 35 06

 Prislista handelsdokument

Handelskammarens intygsexpedition finns på huvudkontoret i Örebro och kan hjälpa dig med legaliseringar av export- och importdokument, t.ex ursprungsintyg, importcertifikat och handelsfakturor. Vi utfärdar också ATA-Carneter för temporär utförsel av varor såsom yrkesutrustning, produkter till mässor och demonstrationer. Alla blanketter kan du beställa direkt av oss till självkostnadspris. Vi hjälper er dessutom med hanteringen.

   Beställningsunderlag.pdf

NYHET! För enklare och snabbare hantering välj att ansöka via Csign. Allt som krävs är att du har en e-legitimation installerad. En e-legitimation erhåller du via din bank, Telia eller annan e-legitimationsutfärdare. Med Csign betalar du utifrån volym.

OBS! När du skickar in dokument via Csign måste dessa vara oss till handa senast kl 14.00 för att vi ska hinna handlägga dem samma dag. 

  Till inloggningen i Csign    Information om Csign 


ATA-carnet
ATA-carneten är ett dokument som används när man skall besöka länder utanför EU och behöver ta med sig utrustning som sedan ska tillbaka till Sverige. Med ATA-carnet slipper man betala tull och andra avgifter vid gränspassage, vilket kan innebära betydande kostnadsbesparingar. ATA-carneten utfärdas inför varje resa för den utrustning eller de varor som medtas. Carneten skall följa varorna hela tiden, visas upp och stämplas av tullen vid varje gränspassage.

   Carnetansökan.xls                                                                                             
   Hur fyller man i ansökan och varulistan?
   Länder där ATA-Carnet gällerUrsprungscertifikat (UC)
Vid export till länder utanför EU fordras ofta ett bevis om varornas ursprung (Certificate of Origin) för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges.

   Ursprungscertifikat.doc    Ursprungscertifikat för MsOffice 2007.doc
   Så här fyller du i ursprungscertifikatetUrsprungscertifikat - %-intyg (endast för Saudi Arabien)
Vid export till Saudi Arabien fordras ibland ett bevis om varornas ursprung för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges.

   Mall_procent-intyg.doc


International Import Certificate (IC) och Delivery Verification Certificate (DVC)

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelse-certifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland, ett sk DVC. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.

Om det är första gången som du ansöker om IC- eller DVC ska du först fylla i ett frågeformulär med uppgifter om företaget, importändamål, försäljningsområde med mera. Formuläret kan du ladda ner som word-fil, printa ut, fylla i och posta eller faxa till Handelskammaren.

   Importcertifikat - ansökan.doc
   Frågeformulär för IC och DVC
   Importcertifikat - certifikatet.doc


   EUR.1-blankett.doc    EUR.1 för MsOffice 2007.doc
   Så här fyller du i EUR.1 Prislista handelsdokument
 

HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE