Sök bland våra medlemmar

Sök företagsnamn, del av namn, A-Ö, ort eller utifrån verksamhet
Söker du nya affärskontakter, vill du hitta samarbetspartners, köpa eller sälja produkter och tjänster? Här hittar du 667 företag i Örebro och Västmanlands län. Alla är medlemmar i Handelskammaren Mälardalen.

Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 företag
Utvinning av mineral 1 företag
Tillverkning 100 företag
Försörjning av el, gas, värme och kyla 8 företag
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 9 företag
Byggverksamhet 24 företag
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 81 företag
Transport och magasinering 26 företag
Hotell- och restaurangverksamhet 42 företag
Informations- och kommunikationsverksamhet 66 företag
Finans- och försäkringsverksamhet 32 företag
Fastighetsverksamhet 42 företag
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 177 företag
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 65 företag
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkringutbildning 2 företag
Vård och omsorg; sociala tjänster 46 företag
Kultur, nöje och fritid 18 företag
Annan serviceverksamhet 31 företag
Förvärvsarbete i hushåll; produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 28 företag
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 företag
 
BLI MEDLEM

SE VÅRA VIMMELBILDER


 
         

RSS felaktig...
Nya medlemmar

HANDELSKAMMAREN ÖREBRO
RUDBECKSGATAN 7, BOX 8044, 700 08 ÖREBRO | TEL: 019-689 35 00 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE
HANDELSKAMMAREN VÄSTERÅS
VASAGATAN 20A, 722 15 VÄSTERÅS | TEL: 021-498 95 30 INFO@HANDELSKAMMARENMALARDALEN.SE